ثبت نام آزمون ورودی نمونه دولتی متوسطه اول و متوسطه دوم

مهلت ثبت نام: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ لغایت ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵

(جهت دریافت رمز ورود به مدیر مدرسه خود مراجعه نمایید)


ورود به سامانه ثبت نام نمونه دولتی متوسطه اول


ورود به سامانه ثبت نام نمونه دولتی متوسطه دوم

 
 


 بازديد امروز:   ۲۰۹۷   - کل بازديد صفحه جاری:   ۱۰۷۸۵۸