ثبت نام آزمون ورودی نمونه دولتی

مهلت ثبت نام: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ لغایت ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳

(جهت دریافت رمز ورود به مدیر مدرسه خود مراجعه نمایید)


ورود به سامانه ثبت نام نمونه دولتی

ثبت نام آزمون ورودی استعدادهای درخشان

مهلت ثبت نام: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ لغایت ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

(جهت دریافت رمز ورود به مدیر مدرسه خود مراجعه نمایید)

 
 


 بازديد صفحه جاری:   ۲۹۸۳۷